Kontakty

Sbor Komenského Českobratrské církve evangelické

Adresa: Českých bratří 223, Brandýs nad Orlicí 561 12
IČO: 44473591

Farář: Hynek Schuster
telefon: 468 000 399, mobil: 604 123 217, e-mail: hynek.schuster@evangnet.cz
adresa: Choceň, Žerotínova 94, 565 01 Choceň

Staršovstvo, které spolu s farářem spravuje náš sbor:
Kurátor: Jaromír Dobeš
telefon: 724 235 470, email:
další presbyteři, členové staršovstva
Milena Coufalová
Marta Dobešová
Iva Škraňková
Marcela Miškovská
Petr Stejskal