Úvod

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“ (Jan 14,6-7)

Sbor Komenského Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Orlicí

Historie sboru stručně
Brandýs nad Orlicí má bohatou evangelickou historii: zde je pohřben zakladatel Jednoty bratrské bratr Řehoř, zde se skrýval i Jan Ámos Komenský. Po vydání Tolerančního patentu v r. 1781 se evangelíci z okolí Brandýsa připojili ke sboru ve Džbánově (Džbánov-Voděrady). Později tito lidé spolu s dalšími založili sbor v Chocni, přirozeném centru oblasti. Po první světové válce byl choceňský sbor již tak početný, že evangelíci z Brandýsa a okolí mohli začít zakládat sbor vlastní.
Takzvaný filiální („dceřinný“) sbor vznikl v Brandýse r. 1926, kostel byl díky velké obětavosti členů dokončen v r. 1930. Sbor administroval (spravoval) choceňský farář Jan Řezníček. Na konci 40. let dostal sbor vlastního faráře Bedřicha B. Bašuse; v této době došlo k úplnému osamostatnění sboru. Od jeho odchodu do Chocně byl sbor spravován administrátory nebo faráři z jiných míst: nejprve tedy Bedřichem B. Bašusem, následně Jiřím Tytlem z Bučiny, Blahoslavem Pípalem a Annou Pípalovou ze Džbánova, Ladislavem Horákem z Bučiny, Jaroslavem Kučerou, Lukášem Ondrou z Chocně, Deborou Hurtovou z České Třebové. V současné době v našem sboru od září 2012 působí br. jáhen Hynek Schuster z Chocně.