Úvod

******************************************************

Vážené sestry, vážení bratři,

Velikonoční svátky - sborová shromáždění

1. dubna - zelený čtvrtek - 18 hodin
čtení pašijí - setkání přes videokonferenci

2. dubna - Velký pátek - 8.30 hodin - v kostele

4. dubna - neděle vzkříšení - 8.30 hodin - v kostele

Bohoslužby se uskuteční bez Večeře Páně. Prosíme, počítejte s tím,
že počet účastníků je omezený. K účasti na bohoslužbě (rezervaci)
se hlaste telefonicky u sestry Marty Dobešové. Musí být dodržené
rozestupy, tzn. 1 člověk v jedné řadě židlí, nebo více lidí žijících
ve společné domácnosti a je nutné mít po celou dobu bohoslužeb respirátor!
Velmi se omlouváme všem, kteří se z kapacitních důvodů do kostela nevejdou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Na kanále YOUTUBE můžete sledovat bohoslužby
v neděli živě v 10 hodin, nebo později ze záznamu.

Dále můžete sledovat ve čtvrtek - krátké slovo - zamyšlení nad životem
- v 18 hodin, nebo později ze záznamu.

Kanál YOUTUBE můžete sledovat zde:
https://www.youtube.com/channel/UC3RE7_LnrhZV64jVAkqkUZQ/videos

SETKÁNÍ PŘES VIDEOKONFERENCE
K videokonferenci se můžete připojit zde:
https://meet.jit.si/Chocen_evang_fara

Aktualizováno 27. března 2021

******************************************************

******************************************************

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“ (Jan 14,6-7)

******************************************************

Sbor Komenského Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Orlicí

Historie sboru stručně
Brandýs nad Orlicí má bohatou evangelickou historii: zde je pohřben zakladatel Jednoty bratrské bratr Řehoř, zde se skrýval i Jan Ámos Komenský. Po vydání Tolerančního patentu v r. 1781 se evangelíci z okolí Brandýsa připojili ke sboru ve Džbánově (Džbánov-Voděrady). Později tito lidé spolu s dalšími založili sbor v Chocni, přirozeném centru oblasti. Po první světové válce byl choceňský sbor již tak početný, že evangelíci z Brandýsa a okolí mohli začít zakládat sbor vlastní.
Takzvaný filiální („dceřinný“) sbor vznikl v Brandýse r. 1926, kostel byl díky velké obětavosti členů dokončen v r. 1930. Sbor administroval (spravoval) choceňský farář Jan Řezníček. Na konci 40. let dostal sbor vlastního faráře Bedřicha B. Bašuse; v této době došlo k úplnému osamostatnění sboru. Od jeho odchodu do Chocně byl sbor spravován administrátory nebo faráři z jiných míst: nejprve tedy Bedřichem B. Bašusem, následně Jiřím Tytlem z Bučiny, Blahoslavem Pípalem a Annou Pípalovou ze Džbánova, Ladislavem Horákem z Bučiny, Jaroslavem Kučerou, Lukášem Ondrou z Chocně, Deborou Hurtovou z České Třebové. V současné době v našem sboru od září 2012 působí br. farář Hynek Schuster z Chocně.