Úvod

******************************************************

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“ (Jan 14,6-7)

******************************************************

Sbor Komenského Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Orlicí

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

FS ČCE Brandýse nad Orlicí, IČO: 44473591, se sídlem Českých bratří 223, 56112 Brandýs nad Orlicí (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Fotogalerie

Pravidelně se nefotografujeme, ale níže je uvedeno několik fotografií ze sborového života.

http://evangelicibrandys.webnode.cz/fotogalerie/

Aktuálně

*****************************************************************

Vážené sestry a bratři,

přijměte pozvání na besedu s PhDr. Petrem Kolářem na téma: Válka v Evropě /
Kontext války na Ukrajině, hrozby a ohrožení bezpečnosti pro celý svět

Datum: 29.6.2023 od 17 hodin

*****************************************************************

Vážené sestry, vážení bratři,

Setkáváme se k bohoslužbám každou neděli od 8.30 hodin v kostele.

Rádi Vás na bohoslužbách v našem sboru přivítáme.

Aktualizováno 10. května 2023

Historie sboru

Historie sboru (podrobněji)

Pravidelná sborová setkání

Pravidelná sborová setkání

Bohoslužby:
- neděle 8.30 hodin (letní období - kostel, zimní období - sál za kostelem)
- 1. neděle v měsíci - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
Rádi Vás na bohoslužbách v našem sboru přivítáme.

Během prázdnin se setkáváme pouze k nedělním bohoslužbám. Pravidelná sborová setkání začnou probíhat opět od září. Setkání a jejich termíny budou zveřejněny začátkem září.

Máte-li zájem, je možné domluvit rozhovor nebo návštěvu. Je možné se domluvit i telefonicky nebo mailem.

Aktualizováno: 19. července 2022

Kontakty

Sbor Komenského Českobratrské církve evangelické

Adresa: Českých bratří 223, Brandýs nad Orlicí 561 12
IČO: 44473591

Farář: Hynek Schuster
telefon: 604 123 217, e-mail: hynek.schuster@evangnet.cz
adresa: Choceň, Žerotínova 94, 565 01 Choceň

Přihlásit se k odběru brandys-nad-orlici.evangnet.cz RSS