Úvod

******************************************************

Vážené sestry, vážení bratři,

Velikonoční svátky - sborová shromáždění

1. dubna - zelený čtvrtek - 18 hodin
čtení pašijí - setkání přes videokonferenci

2. dubna - Velký pátek - 8.30 hodin - v kostele

4. dubna - neděle vzkříšení - 8.30 hodin - v kostele

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

FS ČCE Brandýse nad Orlicí, IČO: 44473591, se sídlem Českých bratří 223, 56112 Brandýs nad Orlicí (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Fotogalerie

Pravidelně se nefotografujeme, ale níže je uvedeno několik fotografií ze sborového života.

http://evangelicibrandys.webnode.cz/fotogalerie/

Aktuálně

*****************************************************************

Vážené sestry, vážení bratři,

Velikonoční svátky - sborová shromáždění

1. dubna - zelený čtvrtek - 18 hodin
čtení pašijí - setkání přes videokonferenci

2. dubna - Velký pátek - 8.30 hodin - v kostele

4. dubna - neděle vzkříšení - 8.30 hodin - v kostele

Historie sboru

Historie sboru (podrobněji)

Pravidelná sborová setkání

Pravidelná sborová setkání

Bohoslužby:
- neděle 8.30 hodin (Brandýs nad Orlicí)
- 1. neděle v měsíci - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně (po bohoslužbách posezení ve sborové místnosti)

Mládež:
- čtvrtek 16.00 hodin - náboženství pro mladší děti (fara Choceň)
- pátek 15.30 hodin - náboženství pro starší děti (Brandýs nad Orlicí)

Biblická hodina:
- pátek 13.30 hodin (Brandýs nad Orlicí) nebo pátek 19.00 (fara Choceň)

Máte-li zájem, je možné domluvit rozhovor nebo návštěvu.

Kontakty

Sbor Komenského Českobratrské církve evangelické

Adresa: Českých bratří 223, Brandýs nad Orlicí 561 12
IČO: 44473591

Farář: Hynek Schuster
telefon: 468 000 399, mobil: 604 123 217, e-mail: hynek.schuster@evangnet.cz
adresa: Choceň, Žerotínova 94, 565 01 Choceň

Přihlásit se k odběru brandys-nad-orlici.evangnet.cz RSS